• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Transmisja z obrad XLIII Sesji Rady Miasta Oleśnicy

Transmisja z obrad XLIII Sesji Rady Miasta Oleśnicy

22 Czerwca 2022

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Sesja rozpocznie się o godzinie 12:00

Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.

Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Dyrektora ZBK z realizacji zadań gminy w zakresie zarządzania zasobami gminnymi.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy na II półrocze 2022 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego wdrożenia.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego dla Gminy Miasta Oleśnicy na lata 2022-2026 o nazwie: Program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mieście Oleśnicy na rok szkolny 2022/2023.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/232/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązującego w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnicę.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/229/09 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy, powołania tej Rady i nadania jej statutu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Oleśnicy, obręb Rataje.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Oleśnicy, obręb Rataje.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Zielona Dolina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/362/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastu Oleśnica i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/381/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnica na lata 2022-2027.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
 21. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 22. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 23. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 24. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
do góry