• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Transmisja z obrad XXII Sesji Rady Miasta Oleśnicy

Transmisja z obrad XXII Sesji Rady Miasta Oleśnicy

23 Września 2020

Informujemy, że z sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Sesja rozpocznie się 24 września 2020 roku (czwartek) o godzinie 13:00

Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.

Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 5. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji budżetu i infrastruktury.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie dokonania wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/187/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Oleśnica.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/285/2017 z dnia 3 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/202/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 października 2016 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązującego w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnicę.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.
 16. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 18. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 19. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

 

do góry