• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Transmisja z obrad XXVIII Sesji Rady Miasta Oleśnicy

Transmisja z obrad XXVIII Sesji Rady Miasta Oleśnicy

29 Kwietnia 2021

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Sesja rozpocznie się o godzinie 11:00

Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.

Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Informacja z zakresu realizacji pomocy rodzinie i pomocy społecznej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Batalionów Chłopskich położonej w Oleśnicy.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie wschodniej części ulicy Kusocińskiego w Oleśnicy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2022 roku”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.
 12. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 14. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 15. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
do góry