• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Transmisja z obrad XXX Sesji Rady Miasta Oleśnicy

Transmisja z obrad XXX Sesji Rady Miasta Oleśnicy

30 Czerwca 2021

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Sesja rozpocznie się o godzinie 12:00

Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.

Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Informacja o sposobie funkcjonowania ZZO Olszowa i sposobie realizacji podjętych działań restrukturyzacyjnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy na II półrocze 2021 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Europejskiej położonej w Oleśnicy.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznania nauczycielom, emerytom lub rencistom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnicę publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mieście Oleśnicy na rok szkolny 2021/2022.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/329/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/139/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przygotowania „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Oleśnicy na lata 2022-2024”.
 18. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 19. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 20. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 21. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
do góry