• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Transmisja z obrad XXXI Sesji Rady Miasta Oleśnicy

Transmisja z obrad XXXI Sesji Rady Miasta Oleśnicy

31 Sierpnia 2021

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Sesja rozpocznie się o godzinie 12:00

Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.

Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.

3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2021 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2021 r.:

  1. przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za
    I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2021 r. - Burmistrz Jan Bronś,
  2. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
    w I półroczu 2021 r. - Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy Aleksander Chrzanowski,
  3. opinie Komisji Rady Miasta Oleśnicy o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2021 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2021 r.
  4. dyskusja,
  5. przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2021 r.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.

6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/272/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Oleśnicy.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/468/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + działającym w ramach Centrum Usług Społecznych w Oleśnicy.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Oleśnica.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu Placu Fatimskiego położonego w Oleśnicy.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/191/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu jednostce organizacyjnej Miasta Oleśnicy - Zespołowi Oświaty Samorządowej.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/338/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnicę publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Oleśnicy nr XXI/167/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.

18. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.

19. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

20. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.

21. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

do góry