• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Transmisja z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Oleśnicy

Transmisja z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Oleśnicy

25 Lutego 2022

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Sesja rozpocznie się o godzinie 12:00

Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.

Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy z prac Komisji za 2021 rok.
 5. Działania w zakresie przeciwdziałania pandemii i realizacja programu szczepień na terenie Miasta Oleśnicy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 7. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu oraz regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/381/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnica na lata 2022-2027.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
 12. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 14. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 15. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
do góry