• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Projekty Unijne/Budowa kanalizacji deszczowej

Budowa kanalizacji deszczowej

logotypy

Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasta Oleśnicy

W dniu 18.08.2020 r. Gmina Miasto Oleśnica podpisała umowę o dofinansowanie  w ramach Poddziałania nr 4.5.2 - „Bezpieczeństwo - ZIT WrOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  W projekcie przewidziano budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Oleśnicy w obrębie ulic: Cichej, Czecha, Gryczanej, Jarzynowej, Kusocińskiego oraz ronda w ulicy Wojska Polskiego, Łasaka, Psujka, Błękitnej i Pszenicznej, Owocowej i Jagodowej ,Polnej,  Spadochronowej, Szybowcowej, Placu Fatimskiego, sięgacza ulicy Wiejskiej oraz na obszarze od ulicy Trakcyjnej do strefy aktywności gospodarczej.

Realizacja projektu przynosi szereg korzyści, do których należą  min. zmniejszenie ryzyka wystąpienia powodzi i podtopień, wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, zapewnienie odporności Oleśnicy na postępujące zmiany klimatu, w szczególności w zakresie długotrwałych i intensywnych opadów, umożliwienie prawidłowego rozwoju różnorodności biologicznej (zmniejszenie ryzyka wystąpienia powodzi i podtopień minimalizuje również zagrożenie niszczenia siedlisk), minimalizacja ryzyka wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, związanego z przenoszeniem się bakterii i innych szkodliwych substancji wraz z ruchem fal powodziowych, przeciwdziałanie ujemnemu bilansowi wodnemu - dzięki zastosowaniu bloku retencyjno-rozsączającego zwiększy się bowiem poziom retencji gruntowej. Blok ten stanowi alternatywę dla infiltrowania wody na powierzchniach nieprzepuszczalnych, co wiąże się z ponoszeniem strat wody w postaci parowania.

Okres realizacji: 2014-2020

Wartość projektu: 5 713 881,26 pln

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego - 2014-2020:

4 224 505,03 pln - wkład Unii Europejskiej

 

do góry