• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Projekty Unijne/Laptopy do nauki zdalnej

Laptopy do nauki zdalnej

laptopy

W wyniku realizacji Umowy o powierzenie grantu  nr 470/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, którą zawarto 20.04.2020 pomiędzy Gminą Miasto Oleśnica i Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zakupiono i przekazano nieodpłatnie oleśnickim szkołom podstawowym 28 laptopów oraz 28 licencji Microsoft Office Standard 2019.

Sprzęt wraz z oprogramowaniem otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7 i Szkoła Podstawowa nr 8.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 99 960,00 zł co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Celem projektu jest walka z wykluczeniem cyfrowym poprzez umożliwienie zarówno uczniom jak i nauczycielom pracy zdalnej w sytuacji braku sprzętu, na którym można realizować podstawy programowe.

 

 

zdalna szkołaW wyniku realizacji Umowy o powierzenie grantu nr 9111783004 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, którą zawarto 08.06.2020 pomiędzy Gminą Miasto Oleśnica i Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zakupiono i przekazano nieodpłatnie oleśnickim szkołom podstawowym 26 laptopów oraz 26 licencji Microsoft Office Standard 2019.

Sprzęt wraz z oprogramowaniem otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Zespół szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 7 i Szkoła Podstawowa nr 8.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie  94 900,00 zł co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Celem projektu jest walka z wykluczeniem cyfrowym poprzez umożliwienie zarówno uczniom jak i nauczycielom pracy zdalnej w sytuacji braku sprzętu, na którym można realizować podstawy programowe.

do góry