• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenia Burmistrza

Znaleziono wiadomości: 162.

 • WYKAZ NR  22/2022 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży na terenie Gminy Miasta Oleśnicy w drodze bezprzetargowej WYKAZ NR  22/2022 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży na terenie Gminy Miasta Oleśnicy w drodze bezprzetargowej 2022-09-29

  WYKAZ NR  22/2022 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży na terenie Gminy Miasta Oleśnicy w drodze bezprzetargowej

  Wykaz ogłasza się na okres 21 dni  tj. od dnia  29 września 2022r.  do 19 października 2022r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r., (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899, z późn. zm.) upływa 09 listopada 2022r. 

 • WYKAZ NR 5/2022 w sprawie wydzierżawienie gruntów w trybie bezprzetargowym WYKAZ NR 5/2022 w sprawie wydzierżawienie gruntów w trybie bezprzetargowym 2022-09-27

  WYKAZ NR 5/2022 w sprawie wydzierżawienie gruntów w trybie bezprzetargowym

  Wykaz niniejszy ogłasza się na okres 21 dni tj. od 27.09.2022 r. do 17.10.2022 r.

 • I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Wielkopolnej I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Wielkopolnej 2022-09-26

  I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Wielkopolnej

  Nieruchomość położona w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej o średnim stopniu intensywności i terenów niezabudowanych; położenie w części obrębu o wyższym stopniu występowania zabudowy mieszkaniowej, funkcjonującej lub planowanej, ale o małym udziale nieruchomości usługowych

 • WYKAZ 21/2022 nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej WYKAZ 21/2022 nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2022-09-22

  WYKAZ 21/2022 nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

  Działka nr 156/8 położona jest na terenie osiedla zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej, z urządzoną infrastrukturą drogową; działka ma regularny prostokątny kształt; teren na którym położona jest działka zagospodarowany jest jako część ogrodu przy posesji, łącznie z przyległą do niej działką nr 158 tworzy jedną całość funkcjonalno-użytkową; jest to teren płaski, ogrodzony

 • WYKAZ NR 20/2022 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży na terenie miasta Oleśnicy w drodze bezprzetargowej WYKAZ NR 20/2022 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży na terenie miasta Oleśnicy w drodze bezprzetargowej 2022-09-20

  WYKAZ NR 20/2022 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży na terenie miasta Oleśnicy w drodze bezprzetargowej

  Wykaz ogłasza się na okres 21 dni  tj. od dnia  20 września 2022r. do 10 października 2022r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r., (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899, z późn. zm.) upływa 31 października 2022r. 

 • WYKAZ NR 4/2022 z dnia 31.08.2022 r. w sprawie wydzierżawienie gruntów w trybie przetargowym WYKAZ NR 4/2022 z dnia 31.08.2022 r. w sprawie wydzierżawienie gruntów w trybie przetargowym
2022-08-31

  WYKAZ NR 4/2022 z dnia 31.08.2022 r. w sprawie wydzierżawienie gruntów w trybie przetargowym

  Wykaz niniejszy ogłasza się na okres 21 dni  tj. od 31.08.2022 r. do  20.09.2022 r.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Oleśnicy  I piętro pok. nr 103 lub telefonicznie nr 798-21-56 lub 798 21 50

 • WYKAZ NR 3/2022 w sprawie wydzierżawienie gruntów w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców WYKAZ NR 3/2022 w sprawie wydzierżawienie gruntów w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców 2022-08-24

  WYKAZ NR 3/2022 w sprawie wydzierżawienie gruntów w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców

  Czynsz dzierżawny płatny jest jednorazowo do dnia 31 lipca  każdego roku,  w czasie trwania umowy, zgodnie z zawiadomieniem o wysokości czynszu. Do naliczenia czynszu stosuje się cenę 1 q żyta ustalaną corocznie w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy. Przedmiotowe nieruchomości aktualnie wykorzystywane są na uprawy rolne i uprawy warzyw

 • WYKAZ NR  18/2022 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży na terenie Gminy Miasta Oleśnicy w drodze bezprzetargowej WYKAZ NR  18/2022 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży na terenie Gminy Miasta Oleśnicy w drodze bezprzetargowej 2022-08-05

  WYKAZ NR  18/2022 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży na terenie Gminy Miasta Oleśnicy w drodze bezprzetargowej

  Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planów zagospodarowania przestrzennego -  Zgodnie z Uchwałą nr: XXXVI/309/2017 z dn.: 29 września 2017r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość przeznaczona pod tereny centrum usług ogólnomiejskich „Stare Miasto” wraz z zabudową mieszkaniową

 • III-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Oleśnicy III-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Oleśnicy 2022-08-05

  III-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Oleśnicy

  Działki gruntowe nr 72 i 74 AM 6 znajdują się w strefie ochrony zabytków archeologicznych oraz w obrębie stanowiska archeologicznego nr 21/39/77-32 AZP - Oleśnica Rataje - osada służebna średniowieczna i nowożytna, folwark nowożytny

 • III-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Oleśnicy III-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Oleśnicy 2022-08-01

  III-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Oleśnicy

  Działka gruntowa nr 48 AM 6 znajduje się w strefie ochrony zabytków archeologicznych oraz w obrębie stanowiska archeologicznego nr 21/39/77-32 AZP - Oleśnica Rataje - osada służebna średniowieczna i nowożytna, folwark nowożytny. Bezpośrednie sąsiedztwo działki nr 48 od strony wschodniej stanowi działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym; od północy graniczy z działką niezabudowaną, natomiast od zachodu i południa

do góry