• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza konkurs na stanowisko (..)

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Przedszkola nr 6 w Oleśnicy

2 Czerwca 2020

Zarządzenie Nr 97/VIII/2020
Burmistrza Miasta Oleśnicy

z dnia 29.05.2020 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 w Oleśnicy


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.

z 2020 r., poz. 713), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora z publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły
ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r,
poz. 1587 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

Pałna treść zarządzenia do pobrania poniżej:

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2020-06-02 ZARZAD 097.pdf
ilość pobrań: 610
ZARZAD 097.pdf 273.01KB zobacz

do góry