• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza - WYKAZY / PRZETARGI/I-przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę (..)

I-przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Miasta Oleśnicy przy ul. Spacerowej

14 Marca 2023

I-przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Miasta Oleśnicy przy ul. Spacerowej

Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Spacerowej, działka nr 2 AM 46 o pow. 4577m2, uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00085682/7

  • powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to część działki nr 2 AM 46 o pow. 6m2, nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska bez możliwości trwałej zabudowy – prowadzenie działalności gastronomicznej –  przeznaczona pod mobilne stanowisko gastronomiczne (np. riksza kawowa, wózek lodowy) – bez dostępu do wody i prądu, na działce nr 2 AM 46;
  • zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjętego Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość ta oznaczona jest symbolem ZP jako zieleń parkowa;
  • stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu działki nr 2 AM 46 o pow. 6 m2 wynosi 13,00 zł/1m2;
  • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca;
  • okres dzierżawy – 7 miesięcy;
  • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim;
  • wadium wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych);
  • nieruchomość nieobciążona;

szczegóły w załączniku:

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2023-03-14 ogłosz_I przet. dzierżawa Spacerowa dz. 2 AM 46 2023.pdf
ilość pobrań: 205
ogłosz_I przet. dzierżawa Spacerowa dz. 2 AM 46 2023.pdf 189.38KB zobacz
pdf 2023-03-14 Regulamin przeprowadzania przetargów dzierżawa.pdf
ilość pobrań: 265
Regulamin przeprowadzania przetargów dzierżawa.pdf 3.41MB zobacz

do góry