• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż (..)

II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości położonej w Oleśnicy

25 Kwietnia 2022

Przetarg dotyczy nieruchości przy ul. Bocianiej 4a i Agatowej nr działki 48.

II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Bocianiej 4a:II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Bocianiej 4a:- działki gruntu nr 11/5, 11/8, 11/10 AM 51 o łącznej powierzchni 325 m2 - stanowiące jedną nieruchomość; działka nr 11/5 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na parterze, I-piętrze i poddaszu 298,30m2 plus komórki lokatorskie o łącznej powierzchni użytkowej 18,80 m2 i piwnice o łącznej powierzchni użytkowej 14,50m2; budynek podpiwniczony, trzykondygnacyjny w tym poddasze użytkowe, znajduje się w nim pięć lokali mieszkalnych,- KW - WR1E/00053285/1,- działki nr 11/5, 11/8, 11/10 AM 51 znajdują się na terenie historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta Oleśnicy, podlegającego ochronie konserwatorskiej,- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planów zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z Uchwałą nr: XXXVI/309/2017 z dn.: 29 września 2017r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość przeznaczona pod tereny centrum usług ogólnomiejskich „Stare Miasto” wraz z zabudową mieszkaniową; obszar wpisany do rejestru zabytków, ośrodek historyczny miasta i zespół obwarowań miejskich; nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się lokale mieszkalne.

Ul. Agatow: Cena sprzedaży gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 685, z późn. zm.).
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wielkopolnej, Pułaskiego i Kusocińskiego w Oleśnicy, uchwalonym przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą nr XXXII/195/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 109, poz. 2246 z dnia 01 lipca 2009r., działka nr 48 AM 6 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub w zabudowie bliźniaczej (w/w działka znajduje się w jednostce strukturalnej o symbolu: 10.MN).
Działka gruntowa nr 48 AM 6 znajduje się w strefie ochrony zabytków archeologicznych oraz w obrębie stanowiska archeologicznego nr 21/39/77-32 AZP - Oleśnica Rataje - osada służebna średniowieczna i nowożytna, folwark nowożytny.

Szczegóły w załączniku:

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2022-04-25 BIP_internet II przet Bociania 4a.pdf
ilość pobrań: 82
BIP_internet II przet Bociania 4a.pdf 104.79KB zobacz
pdf 2022-04-25 BIP_II_przet_Agatowa dz 48.pdf
ilość pobrań: 95
BIP_II_przet_Agatowa dz 48.pdf 101.74KB zobacz

do góry