• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacje o przetargu nieruchomości gruntowej położonej (..)

Informacje o przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Oleśnicy przy ul. Rzemieślniczej

22 Października 2021

Burmistrz Miasta Oleśnicy przedstawia informację o przetargu:

1. I-przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 14 października 2021r. o godz. 1100 w Urzędzie Miasta Oleśnicy,
2. przetargiem objęto nieruchomość gruntową położoną w Oleśnicy przy ul. Rzemieślniczej, obręb Oleśnica, działka gruntu: nr 49 AM 50 o pow. 13.169 m2. Nieruchomość jest uregulowana w księdze wieczystej w KW nr WR1E/00112355/5,
3. do przetargu dopuszczono pięć podmiotów, które wpłaciły wadium. Osoby niedopuszczone do uczestniczenia w przetargu - brak,
4. cena wywoławcza nieruchomości wyniosła 1.900.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset tysięcy), a najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 3.250.000,00zł (słownie złotych: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy),
5. nabywcą nieruchomości został: CONTINENTAL Nieruchomości-Komercyjne Marek Zadrożny.

 

przetarg

do góry