• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/WYKAZ 7/2020 nieruchomości, na terenie Gminy Miasta (..)

WYKAZ 7/2020 nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

20 Maja 2020

WYKAZ 7/2020

nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do zbycia
w drodze zamiany.


Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 65, z późn. zm.) i Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 76/VIII/2020 z dnia 13.05.2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości, Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości.


Nieruchomość gruntowa, położona w Oleśnicy przy ul. Ludwikowskiej:

  • działka gruntu nr 14/14 AM 71 o pow. 204 m2,
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działka przeznaczona jestzgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Ludwikowskiej, Południowej oraz Osady Bystre w Oleśnicy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy nr XLIII/321/2002 z dnia 26 kwietnia 2002r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 152, poz. 2021 z dnia 16 lipca 2002r., pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (jednostka strukturalna o symbolu 4MN),
  • KW nr WR1E/00042040/2,
  • nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze umowy zamiany na nieruchomości stanowiące współwłasność osób fizycznych,- działki o nr 15/4 AM 71 o powierzchni 79 m2 oraz nr 15/5 AM 71 o powierzchni 69 m2,
  • cena netto nieruchomości wynosi 19.400,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta złotych),
  • przedmiotowa działka ma kształt czworokąta, zbliżony do trapezu,
  • działka nr 14/14 położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (od zachodu i północy), terenu kościoła (od południa) oraz niezabudowanych terenów usługowych (od wschodu); nieco dalej, około 100m na wschód, znajdują się grunty zagospodarowane jako składy i magazyny,
  • nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. 

Do ceny zbycia w/w działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.  


Wykaz ogłasza się na okres 21 dni - od 20 maja 2020 r. do dnia 09 czerwca 2020r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 65, z późn. zm.) upływa z dniem 30 czerwca 2020r.


BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2020-05-20 wykaz 7_2020 Ludwikowska.pdf
ilość pobrań: 721
wykaz 7_2020 Ludwikowska.pdf 165.91KB zobacz

do góry