• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/WYKAZ 8/2020 nieruchomości na terenie Gminy Miasta (..)

WYKAZ 8/2020 nieruchomości na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej

17 Czerwca 2020

W Y K A Z  8/2020

nieruchomości na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65, z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 114/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy, Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości wykaz tej nieruchomości.

Nieruchomość położona w Oleśnicy przy ul. Daszyńskiego 3:

 • udział w wysokości 7230/10000 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, składającej się z działki gruntu nr 29/26 AM 25 o powierzchni 579m2,
 • udział w wysokości 7230/10000 części obejmuje część nieruchomości o powierzchni użytkowej 142,60m2, mogącą stanowić samodzielne lokale mieszkalne nr 2, 3 i 4, części wspólne budynku i urządzeń oraz prawo własności w/w działki gruntu,
 • w skład lokalu nr 2 wchodzą: pokój, pokój z aneksem kuchennym, w.c. (pow. użytkowa 34,60m2), w skład lokalu nr 3 wchodzą: cztery pokoje, kuchnia (pow. użytkowa 75,80 m2), w skład lokalu nr 4 wchodzą: pokój, pokój z aneksem kuchennym, spiżarka, łazienka, w.c. (pow. użytkowa 32,20 m2),
 • księga wieczysta - WR1E/00053739/9,
 • przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości; zgodnie z Uchwałą nr: XXXVI/309/2017 z dn.: 29 września 2017r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy: Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej (szeregowej, bliźniaczej, wolnostojącej), brutto, wraz z zabudową gospodarczą, obiektami usługowymi (w tym usługi), niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, zielenią urządzoną.
 • nieruchomość przeznaczona na cele mieszkalne,
 • budynek mieszkalny wolnostojący, dwukondygnacyjny, jednopiętrowy z poddaszem mieszkalnym; w budynku znajdują się 4 lokale mieszkalne,
 • zgodnie z opisem lokali mieszkalnych w operacie szacunkowym: lokal nr 2 jest w złym stanie technicznym oraz wymaga gruntownego remontu, lokal nr 3 jest w średnim stanie technicznym, lokal nr 4 jest w bardzo złym stanie technicznym oraz wymaga gruntownego remontu,
 • budynek jest w złym stanie technicznym; wymaga kapitalnego remontu; występują liczne zawilgocenia, z objawami grzyba; ściany spękane (częściowo odparzone); stolarka drzwiowa i okienna nieszczelna i wypaczona; konstrukcja drewniana dachu i stropów zaatakowana przez szkodniki drewna; pokrycie dachowe częściowo posiada nieszczelności (głównie przy instalacji wentylacyjnej i konstrukcji anten telewizyjnych); budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno- kanalizacyjną, gazową; instalacje sanitarne i elektryczne - przestarzałe,
 • przez teren w/w działki przebiega sieć energetyczna oraz sieć telekomunikacyjna,
 • nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
 • cena nieruchomości (udziału) wynosi 264.400,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych),

Podaje się, że:

- osiągnięta w przetargu cena sprzedaży w/w nieruchomości (udziału) płatna jest w pełnej wysokości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Cena sprzedaży w/w nieruchomości - jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 106, z późn. zm.). 

Wszelkie koszty związane ze zbyciem tj. opłaty notarialne i sądowe oraz podatki ponosi nabywca.

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni - od 17 czerwca 2020 r. do dnia 07 lipca 2020 r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65, z późn. zm.) upływa z dniem 28 lipca 2020r.

 

BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY

JAN BRONŚ

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2020-06-17 WYK- Daszyńskiego 3 (udział).pdf
ilość pobrań: 814
WYK- Daszyńskiego 3 (udział).pdf 71.63KB zobacz

do góry