• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/WYKAZ NR  4/2023 o przeznaczeniu nieruchomości do (..)

WYKAZ NR  4/2023 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży na terenie Gminy Miasta Oleśnicy w drodze bezprzetargowej

25 Stycznia 2023

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899, z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy nr: 20/VIII/2023, 15/VIII/2023, 19/VIII/2023, 21/VIII/2023, 16/VIII/2022 z dnia 19.01.2023r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy podaje się do publicznej wiadomości wykaz tych nieruchomości.      

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planów zagospodarowania przestrzennego –  Zgodnie z Uchwałą nr: XXXVI/309/2017 z dn.: 29 września 2017r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość przeznaczona pod tereny centrum usług ogólnomiejskich „Stare Miasto” wraz z zabudową mieszkaniową. Obszar wpisany do rejestru zabytków, ośrodek historyczny miasta i zespół obwarowań miejskich. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe.

Dotyczy:  ul. J. Sinapiusa 5  ul. J. Sinapiusa 5  KW nr WR1E/00029664/5

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planów zagospodarowania przestrzennego –  Zgodnie z Uchwałą nr: XXXVI/309/2017 z dn.: 29 września 2017r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy: Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej (szeregowej, bliźniaczej, wolnostojącej), brutto, wraz z zabudową gospodarczą, obiektami usługowymi (w tym usługi), niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, zielenią urządzoną. Nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się lokale mieszkalne.

Dotyczy:  ul. Armii Krajowej 5 ul. Armii Krajowej 5 KW nr WR1E/00040058/7,  ul. 11 Listopada 9a ul. 11 Listopada 9a KW nr WR1E/00032432/4,  ul. Rzemieślnicza 7 ul. Rzemieślnicza 7 KW nr WR1E/00031691/0,  ul. Wojska Polskiego 6 ul. Wojska Polskiego 6 KW nr WR1E/00028984/7

Szczegóły w załączniku:

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2023-01-25 bip_WYKAZ 4_2023.pdf
ilość pobrań: 6
bip_WYKAZ 4_2023.pdf 80.53KB zobacz

do góry