Parkuj i Jedź

logo projektu

Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica

Celem głównym Projektu jest redukcja niskiej emisji transportowej oraz poprawa transportowej mobilności mieszkańców w ramach kompleksowej strategii promowania i rozwoju transportu rowerowego na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała i Gminy Miasto Oleśnica. Celami szczegółowymi projektu są:

  • zwiększenie udziału komunikacji rowerowej na terenie WrOF dzięki poprawie jakości przejazdów rowerem pomiędzy miejscowościami;
  • budowa spójnej sieci dróg rowerowych tworzących połączenia między gminami partnerskimi z Wrocławiem;
  • lepsza integracja gałęzi transportu, w tym poprzez budowę obiektów Bike&Ride oraz Park&Ride;
  • budowa parkingów dla samochodów osobowych przy stacjach kolejowych zwiększająca atrakcyjność kolejowego transportu publicznego;
  • redukcja uciążliwości komunikacyjnych i poprawa stanu środowiska poprzez niższą emisję zanieczyszczeń powietrza, hałasu;
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • poprawa jakości życia poprzez zwiększenie swobody wyboru środka transportu oraz promowanie turystyki i rekreacji rowerowej.

Projekt zrealizowany jest w Partnerstwie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA –

Lidera Projektu oraz Gmin: Oborniki Śląskie, Wisznia Mała i Gminy Miasto Oleśnica – Partnerów Projektu (gmina Oleśnica wycofała się z projektu).

Przedmiotem Projektu jest budowa dróg dla rowerów w gminach partnerskich oraz parkingów „Bike&Ride” oraz „Parkuj i jedź”, w celu zapewnienia ciągłości komunikacyjnej z drogami rowerowymi na terenie gmin uczestniczących w Partnerstwie, oraz odciążenia komunikacyjnego Wrocławia.

  • Okres realizacji: 2016-2018
  • Wartość projektu: 3 779 934,89 PLN

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – 2014-2020:

  • 3 212 944,66 PLN – wkład Unii Europejskiej
do góry