Aa

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 r. Treść ogłoszenia oraz wymagane załączniki do oferty w załączonych plikach do pobrania. OGŁOSZENIE sport 2019 Zal. 1 regulamin Zal.2 oświadczenie Zal.3 karta uczestnika   Załącznik nr 4 harmonogram z dnia

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu (na podstawie Uchwały Rady Miasta Oleśnicy) w roku 2019. Treść ogłoszenia oraz wymagane załączniki do oferty w załączonych plikach do pobrania. Zal. 1 regulamin Zal.2 oświadczenie Zal.3 karta uczestnika Załącznik nr 4 harmonogram z dnia 1.Ogłoszenie sport Uchwała 2019   

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych” oraz  „Prowadzenie działalności edukacyjnej kształtującej postawę obywatelską wśród dzieci i młodzieży”. Treść ogłoszenia oraz wymagane załączniki do oferty  – w załączeniu. Dodatkowo do oferty należy dołączyć KRS/wpis do Starostwa Powiatowego oraz statut organizacji. OGŁOSZENIE edukacja, […]

Ogłoszenie o konkursie

Burmstrz Miasta Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia oraz na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Tresć ogłoszenia oraz wymagane załączniki w załączeniu. Dodatkowo do oferty należy dołączyć KRS/wpis ze Starostwa Powiatowego oraz statut organizacji. OGŁOSZENIE zdrowie, dział.na rzecz osób w wieku emeryt. 2019 Zał.2. oświadczenie-zgoda na regulamin Załącznik […]

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zwierząt. Treść ogłoszenia oraz wymagane załączniki do oferty – w załączeniu. Dodatkowo do oferty należy dołączyć KRS/wpis do Starostwa Powiatowego oraz statut organizacji. Zal. 1 regulamin Zał.2. oświadczenie-zgoda na regulamin Załącznik nr 4 harmonogram z dnia OGŁOSZENIE adopcja, steryzlizacja

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego polegającego na udziale zawodników w zawodach międzynarodowych karate, w trybie pozakonkursowym. Oferta Klubu Sportowego HIKARI (link)

oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego, w trybie pozakonkursowym, zgodnie ze złożoną ofertą. Oferta Stowarzyszenia 56400 (link)

oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu obsługi technicznej Oleśnickiego Festiwalu Rockowego, zgodnie z załączoną ofertą.   Załącznik (oferta)

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego, polegającego na zorganizowaniu rajdu rowerowego, w trybie pozakonkursowym (art 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie). Oferta MIKS JUNIOR

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, zgodnie ze złożoną ofertą. Oferta Fundacji Ważka w załączeniu. Fundacja Ważka (załącznik)