Aa

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego polegającego na udziale zawodników w zawodach międzynarodowych karate, w trybie pozakonkursowym. Oferta Klubu Sportowego HIKARI (link)

oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego, w trybie pozakonkursowym, zgodnie ze złożoną ofertą. Oferta Stowarzyszenia 56400 (link)

oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu obsługi technicznej Oleśnickiego Festiwalu Rockowego, zgodnie z załączoną ofertą.   Załącznik (oferta)

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego, polegającego na zorganizowaniu rajdu rowerowego, w trybie pozakonkursowym (art 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie). Oferta MIKS JUNIOR

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, zgodnie ze złożoną ofertą. Oferta Fundacji Ważka w załączeniu. Fundacja Ważka (załącznik)