• język migowy
  • BIP

Ogłoszenie o naborze

22 Kwietnia 2020

Na podstawie Uchwały nr V/26/2015 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Oleśnicy oraz Uchwały nr XXI/168/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/26/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Oleśnicy

 

Burmistrz Miasta Oleśnicy zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 668, ze zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Oleśnicy.

Każdej organizacji przysługuje prawo do zgłoszenia po 1 kandydacie.

Do zgłoszenia należy dołączyć aktualny odpis z KRS bądź właściwej ewidencji lub inny dokument potwierdzający rodzaj i zakres prowadzonej działalności przez organizację pozarządową.

 

Zgłoszenia (na załączonym formularzu) przyjmowane będą do dnia 04.05.2020 r. drogą elektroniczną na mail: k.jaworska@um.olesnica.pl. lub poprzez skrzynkę podawczą umiejscowioną w holu Ratusza do godz. 16.00, przy wejściu od strony Kolumny Zwycięstwa.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
docx 2020-04-24 formularz MRPP (2).docx
ilość pobrań: 108
formularz MRPP (2).docx 15.63KB -

do góry