• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Projekty Unijne/Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Armii Krajowej 2

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Armii Krajowej 2

logo projektu

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby utworzenia przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stworzenie nowych miejsc w Przedszkolu nr 1 w Oleśnicy

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie miasta Oleśnicy i gminy Oleśnica. Cel główny projektu został osiągnięty poprzez przeprowadzenie prac budowlanych, obejmujących przebudowę i rozbudowę części zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Medycznych, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy. Wykonane prace miały na celu adaptację nieużywanych pomieszczeń, na potrzeby nowego przedszkola. Zaplanowano również zakup wyposażenia do nowego oddziału w Przedszkolu nr 1 w Oleśnicy.

Cele szczegółowe projektu:

 • utworzenie 109 nowych miejsc przedszkolnych w mieście Oleśnicy i dla mieszkańców gminy Oleśnica (obszar wiejski);
 • objęcie projektem 109 uczniów przedszkoli w Oleśnicy;
 • utworzenie 5 oddziałów przedszkolnych, w tym 1 integracyjnego i 2 przeznaczonych dla dzieci w wieku 3-4 lat; 4. stworzenie przedszkola przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych przez wykonanie windy dla niepełnosprawnych, toalet i likwidację pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami progów;
 • zakup niezbędnego wyposażenia (w tym informatycznego), w celu stworzenia atrakcyjnej oferty edukacyjnej nowego przedszkola i Przedszkola nr 1 w Oleśnicy;
 • wykonanie placu zabaw z wyposażeniem, w celu zapewnienia wychowankom przedszkola odpowiedniego miejsca do aktywności fizycznej i rozwoju poprzez ruch; poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy, przez stworzenie nowych etatów, niezbędnych do obsługi przedszkola;
 • przywrócenie lokalnej społeczności zabytkowego obiektu dawnego Zespołu Szkół Medycznych, poprzez lokalizację nim siedziby nowego przedszkola;
 • poprawa estetyki centrum Oleśnicy, przez wykonanie prac na terenie zabytkowego i niszczejącego obecnie budynku dawnego Zespołu Szkół Medycznych.

Projekt przewiduje prace budowlane przy przebudowie i rozbudowie części budynku byłego Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, w celu adaptacji na potrzeby nowego przedszkola publicznego. Obejmuje też zakup wyposażenia do nowego przedszkola (w tym utworzenie placu zabaw) i stworzonego oddziału w Przedszkolu nr 1. Dzięki temu, po zakończeniu realizacji projektu, możliwe będzie przyjęcie nowych uczniów. W ramach projektu utworzonych zostanie 109 nowych miejsc w 2 placówkach przedszkolnych. Projekt realizowany będzie m. in. w zdegradowanym obecnie obiekcie zabytkowym, który uzyska nowe funkcje, oczekiwane przez mieszkańców Oleśnicy. Projekt przewiduje rozwiązania zwiększające dostępność do infrastruktury przedszkolnej dla osób niepełnosprawnych (winda, przystosowanie toalet, likwidacja progów między drzwiami). Zastosowane zostaną rozwiązania energooszczędne – oprawy oświetleniowe LED. Projekt pozytywnie oddziaływać będzie na lokalny rynek pracy, w związku z planowanym utworzeniem nowych etatów dla osób odpowiedzialnych za obsługę powstałego przedszkola i nowego oddziału przedszkolnego. Projekt odpowiada na potrzeby grup docelowych (dzieci w wieku przedszkolnym, mieszkańcy miasta i gminy Oleśnica), które rozpoznano w przeprowadzonej analizie problemów, barier i trendów demograficznych. Z analizy wynika, iż liczba miejsc w przedszkolach w Oleśnicy i gminie Oleśnica jest obecnie zbyt mała, a zapotrzebowanie w tym zakresie w przyszłości będzie rosło.

 • Okres realizacji: 2016-2017
 • Wartość projektu: 11 042 258,14 PLN

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – 2014-2020:

 • 2 092 871,51 PLN – wkład Unii Europejskiej
do góry