• język migowy
  • BIP

Transport - Транспорт

Informujemy, że Gmina Miasto Oleśnica nie organizuje żadnego transportu dla uchodźców z Ukrainy, ani nie pośredniczy w takowym. Każda gmina wykonuje wytyczne Wojewody Dolnośląskiego, który jest odpowiedzialny za zorganizowane transporty potrzebujących z granicy. Kontakt: https://duw.pl/pl/urzad/informacjepodstawowe/kontakt/17633,Kontakt.html 

Повідомляємо, що місто та ґміна Олесниця не організовує та не є посередником будь-якого перевезення біженців з України. Кожна ґміна дотримується вказівок Нижньосілезького воєводи, який відповідає за організоване перевезення тих, хто потребує допомоги після перетину кордону.
Контакт: https://duw.pl/pl/urzad/informacjepodstawowe/kontakt/17633,Kontakt.html

do góry