• język migowy
 • BIP

Rachunki bankowe

Rachunki bankowe Urzędu Miasta

 Wpłaty z tytułu:

 • najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • zbycia praw majątkowych,
 • odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 60 9584 0008 2001 0000 0055 0024

Wpłaty z tytułu:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku rolnego i leśnego,
 • podatku od środków transportu,

należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 02 9584 0008 2001 0000 0055 0001

 

 • zezwoleń na sprzedaż alkoholu 

należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 74 9584 0008 2001 0000 0055 0063

 

W przypadku podatków każdy podatnik posiada indywidualny numer rachunku bankowego, na temat którego informację uzyskać może bezpośrednio w pokoju 25 lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 71 798 21 31, +48 798 21 32, +48 798 21 33.

 

Wpłaty z tytułu:

 • udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
 • dotacji,
 • subwencji
 • opłaty za udostępnienie danych osobowych

należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 87 9584 0008 2001 0000 0055 0023

Wpłaty z tytułu:

 • wadium w ramach przetargu organizowanego przez UM należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004
 • opłaty skarbowej należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 44 9584 0008 2001 0000 0055 0021
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 54 9584 0008 2001 0000 0055 0035

W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy podatnik posiada indywidualny numer rachunku bankowego, na temat którego informację uzyskać może bezpośrednio w pokoju 24 oraz 25 lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 71 798 21 31, +48 798 21 85.

 

 

do góry