• język migowy
 • BIP

Wydział Organizacyjny

 • Zapewnienie sprawnej organizacji funkcjonowania urzędu; obsługa rady; prowadzenie zbioru prawa miejscowego; opracowywanie materiałów z obrad rady i komisji rady oraz przekazywanie ich właściwym adresatom; prowadzenie rejestrów: uchwał rady i zarządzeń burmistrza, wniosków i opinii komisji, interpelacji, zapytań i wniosków radnych;
 • prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych miasta
 • administrowanie ratuszem; gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczanie mienia urzędu; obsługa administracyjno-gospodarcza urzędu
 • prowadzenie centralnego archiwum urzędu;
 • wykonywanie obsługi kancelaryjnej urzędu; nadzór i koordynowanie oraz kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i petycji;
 • prowadzenie sekretariatu burmistrza i jego zastępcy;
 • obsługa i prowadzenie punktu informacyjnego;
 • doręczanie korespondencji miejscowej oraz wysyłanie korespondencji poza miasto;
 • prowadzenie i koordynacja spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na wnioski o dostępie do informacji publicznej

Naczelnik:

 • Maria Susidko, tel. +48 71 798 21 04, pokój nr 34

Kancelaria Ogólna:

 • Magdalena Bednarska, tel. +48 71 798 21 23, pokój nr 11

Punkt Informacyjny:

 • Maria Pona, tel. +48 71 798 21 16

Kadry:

 • Elżbieta Pustelnik, tel. +48 71 798 21 11, pokój nr 45

Archiwum:

 • Grzegorz Wojtowicz, tel. +48 71 798 21 15, pokój nr 44

Biuro Rady Miasta:

 • Katarzyna Krawczyk, tel. +48 71 798 21 14, pokój nr 39
do góry